donderdag 22 augustus 2013

De mosselfraude
Grootschalige mosselfraude, zo koppen diverse kranten vandaag. Een nog niet nader genoemde Nederlandse mosselhandel is betrapt op het grootschalig zwart leveren van mosselen aan de Belgische horeca. De Nederlandse en Belgische belastingdiensten deden een jaar onderzoek naar het geval, er zou veel btw ontdoken zijn.
Hoewel er de laatste jaren al veel veranderd is, lijkt het zwartcultuurtje in België moeilijk uit te bannen. Diverse Nederlandse leveranciers mijden de Belgische markt, louter omdat ze niet met zwart geconfronteerd willen worden. Waarom is zwart in België zo geliefd? Daar zijn denk ik drie redenen voor.

1. Cultuur
Het zich onttrekken aan iets is in België een diepgewortelde traditie. Dat zou best wel eens kunnen komen omdat het gebied in de loop der geschiedenis heel vaak bezet en overheerst is geweest. De Romeinen, Germaanse volksverhuizers, de Spanjolen, de Fransozen, de Oostenrijkers, de Hollanders, de Moffen, allerlei volkeren, veldheren en vorsten walsten over het huidige België heen met grote regelmaat. Meestal was er weinig protest, de Belgen lieten alles gelaten over zich heen komen en werden notoire plantrekkers.

2. Het systeem
België kent voor diverse beroepsgroepen een merkwaardig belastingsysteem. Je wordt niet, zoals in andere landen, belast op de winst maar belast op je inkoop. Via een berekening wordt forfaitair vastgesteld hoeveel winst je hebt gemaakt. Hoe kleiner je inkoop is, hoe lager de belastingheffing.

3. De torenhoge personeelskosten
België heeft zo ongeveer de allerzwaarste lasten op arbeid ter wereld, zelfs in Zweden kost een personeelslid minder. De horeca typeert zich met relatief kleine winsten en véél handjes. Wil je in de Belgische horeca alles nauwkeurig officieel doen dan ben je al gauw failliet. Dus maken velen gebruik van zwarte handjes. Het geld wat ze die zwarte handjes betalen, moet eerst zwart verdiend worden. De torenhoge lasten zijn er niet alleen voor de ondernemer, ook de werknemer voelt het zo. Van het bruto uurloon blijft netto maar een fractie over. Het is logisch dat de werkende mensen niet graag keihard in touw zijn wanneer de anderen vrij zijn en dit tegen een paar euro. Welke afwasser wil de hele zaterdagvond of op kerstavond beulen voor een netto hongertariefje? Dan kan je beter thuis blijven. Maar ja, er moet nu eenmaal een afwasser zijn, zwart is voor velen de enige optie.

De Belgische regering, de politiek, de overheid, de belastingdienst, ze kunnen allemaal roepen dat er in de horeca iets mis is, maar dat hebben ze dan helemaal aan zichzelf te wijten. Je kunt van ondernemers moeilijk verwachten dat ze bewust failliet willen gaan en je kunt werkmensen moeilijk verwijten dat ze op uitzonderlijke tijdstippen niet bijna gratis willen werken. Met als gevolg dat uiteindelijk de mosselman zwart moet leveren. We leven in een rare wereld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten